HUDFÄRG bör inte kopplas till kriminalitet! Denna vidöppna dörr slog både statsminister Stefan Löfven och det miljöpartistiska statsrådet Per Bolund med emfas in i svallvågorna efter debatten om kriminella klaner i Sverige. …men det är inte heller någon som påstått detta. Reaktionerna på biträdande rikspolischef Mats Löfvings utspel om kriminella klaner fortsätter att ge utslag på Richter-skalan – men debatten kom hastigt att fokusera på ORDET “klan” snarare än på själva kriminaliteten. Varför diskuteras ofta ord hellre än de problem de beskriver? Vad menas egentligen med diskursteori och förtryckande verklighetsbeskrivningar – och vad blir konsekvenserna för ett samhälle som prioriterar ord och ideologi över pragmatism och verklighet?