Efter ett rekordhögt valdeltagande återvaldes Polens konservative president – och nu höjs varnande röster om att den polska demokratin är hotad. Finns det fog för denna oro? Vad utgörs hotet av – och vad ÄR egentligen ett demokratiskt styrelseskick?