“Är du FÖR eller EMOT folkhälsomyndigheten?” – så skulle man kunna sammanfatta den nuvarande svenska debatten om corona-strategin. När en grupp forskare nyligen kritiserade folkhälsomyndigheten uppdagades räknefel i deras underlag – och kritikerna sågades med spektakulära invektiv. När folkhälsomyndigheten nyligen publicerade en rapport om pandemiutvecklingen uppdagades också räknefel i underlaget – och myndigheten hyllades för sin ödmjuka felbarhet. Gäller dubbla måttstockar rörande åsikter om Sveriges corona-strategi? Vad ÄR egentligen en strategi – och varför är folk så oense? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.