Under den pågående corona-krisen prövas det mänskliga samhället svårt. Uppfattningarna om hur situationen bör hanteras delar världen, och många allvarliga politiska, ekonomiska och sociala konflikter hotar nu världssamfundet. Vilka åsikter står nu mot varandra i corona-krisen? Hur resonerar dess företrädare – och vad blir krishanteringens konsekvenser? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.