• Home
  • BLOG
  • Nordea och den bakfyllekranka morgonens kallt fiskala ljus
InBLOG

Nordea och den bakfyllekranka morgonens kallt fiskala ljus

Det är förvisso utmärkt om än dyrköpt att konkreta resultat av socialistisk politik förevisas folket i god tid före valet. Man bör dra till minnes att digitalisering och globalisering under de senaste 10 åren gjort det betydligt enklare även för mindre verksamheter att flytta.

Låt oss tydligt fastslå att det idag är en förhållandevis enkel manöver att flytta ett företags huvudsäte. Jag är exempelvis själv inte främmande för att lämna Sverige om de föreslagna 3:12-försämringarna genomdrives.

Om de skattekrav Sverige har gör det oattraktivt för företag att verka i landet är det rimligen en realpolitiskt vansklig väg att slå in på, oaktat vilka emotionellt färgade tillmälen man ämnar tillfoga de bolag som tröttnat på att behandlas som piñatas av samarbetsregeringen.

Det är i sammanhanget irrelevant att brisera i fullt Haddock-missnöje då det oavsett är företagen som genererar arbetstillfällen, skapar värde och står för lejonparten av skatteunderlaget. Anfäkta och anamma! Osolidariska luspudlar! Bomber och giriga företag! Stick bara – vi klarar oss utan er! Nu tar jag mina 23.000 sparkronor och byter bank, känn på den, multinationella jädrans affärsbank med en nettoskattesedel på 5,5 miljarder kronor och hundratals tjänsemannaarbeten i city! Känn på den!

Den bakfyllekranka morgonens kallt fiskala ljus kan sannolikt åsamka betydande ånger inför en spontant eldfängd skilsmässoförklaring över midnattsrödtjutet.