• Home
  • ARTICLES & WRITINGS
  • Article: As the law withdraws, alternatives move forward, Svenska Dagbladet, Jan 12th, 2017

Article: As the law withdraws, alternatives move forward, Svenska Dagbladet, Jan 12th, 2017

Som bosatt i Malmö är det påtagligt bekymmersamt när polismyndigheten offentligt kommunicerar att man ämnar upphöra med att utreda inbrott (Sydsvenskan 5/12-16). Vän av ordning undrar om försäkringsbolag hädanefter kommer att rubricera dylika lagöverträdelser som force majeure – men som steg i en sedan länge pågående trend i avvecklingen av tydlig rättslig uppbackning av äganderätten, är det hela sedan länge bortom all humor.